Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

kyrkos

στο εργαστηρι


                                                       μπροστα απο την Μεσολογγιτισα  

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

kyrkos

                          Αγναντεύοντας τη Λιμνοθάλασσα 
                    δυο γενιές, θύμισες και ελπίδες 


                    Λάδι σε μουσαμα 
                                  1,90Χ1,70

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Kyrkos

                                           
 

                        Aννα . Λαδι σε ξυλο 30Χ50
                        Anna . Olio su tavola 30X50

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Kyrkos

                                                               'La forza del colore''.
                                                            
Nuova opera ,olio su tela 80 x60
                                                                                        λάδι σε καμβά, 80 x 60

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Έκθεση εικαστικών στη Ρώμη: Ιταλία και Ελλάδα, "ούνα φάτσα, ούνα ράτσα"

''Italia - Grecia: una faccia, una razza – Avanguardie artistiche e tradizione'' Universita` e Campus Roma
MOSTRE, ROMA, 11 LUGLIO 2014
Roma, 11 luglio 2014 – Inaugurata a Roma, nei locali dell’eCampus, la mostra ‘Italia-Grecia: una faccia, una razza – Avanguardie artistiche e tradizione’, aperta fino al 14 settembre. Protagonisti 12 artisti – quattro greci (Julianos Kattinis, Theodoro Kyrkos, Clara Fantini Tsaroucha e lo scomparso Dimitris Vakalis,) e otto italiani, sette pittori (Nuvola Calenda di Tavani, Francesco Canini, Antonio Ciarallo, Angelo Cortese, Stefania Fabrizi, Massimo Patroni Griffi e Paolo Vignini) e un fotografo, Maurizio Gabbana. Curata da Katerina Giannaki e Pio Monti, la mostra, che per l’inaugurazione ha visto anche l’esposizione di un’opera del maestro Yannis Kounellis, ha il Patrocinio dell’ufficio italiano della Commissione Europea, dell’Ambasciata di Grecia e del Consiglio dei Greci all’Estero. “Da qualche giorno è avvenuto lo scambio di testimone fra Grecia e Italia per il semestre di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea – ricordano all’ANSA gli organizzatori – Si tratta di popoli che hanno un patrimonio culturale in comune e si riconoscono in radici condivise. L’Università eCampus ha inteso solennizzare quest’evento emblematico, immaginando una Mostra collettiva che mescoli linguaggi artistici, fra pittura e fotografia e incoroni l’arte come l’esperanto di pace e prosperità fra i popoli. Dodici artisti adorneranno fino a metà settembre l’Ateneo coi frutti della loro vivida immaginazione”.

http://www.uniecampus.it/index.php?id=2137

http://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2014/07/11/arte-una-faccia-una-razza-mostra-tra-italia-e-grecia_cddd8dd2-b626-4dbb-a81e-d3f11cfc4af7.html

http://www.aise.it/cultura/mostre/177839-italia--grecia-una-faccia-una-razza--avanguardie-artistiche-e-tradizione-la-mostra-alluniversita-ecampus.html

http://www.artribune.com/dettaglio/evento/36719/italia-grecia-una-faccia-una-razza/Έκθεση εικαστικών στη Ρώμη: Ιταλία και Ελλάδα, "ούνα φάτσα, ούνα ράτσα"Una faccia, una razza: Italia e Grecia unite dalla pittura


Una faccia, una razza: Italia e Grecia unite dalla pittura

Giovedì 10 luglio 2014, alle ore 18:30, presso la sede in via del Tritone 169, Roma
spazio al vernissage della Mostra ‘Italia – Grecia: una faccia, una razza – Avanguardie artistiche e tradizione’
12 artisti che condividono le radici della civiltà europea:
Clara Fantini Tsaroucha, Giuliano Katinis, Theodoro Kyrkos, Dimitris Vakalis; Nuvola Calenda di Tavani, Francesco Canini, Antonio Ciarallo, Angelo Cortese, Stefania Fabrizi, Maurizio Gabbana, Massimo Patroni Griffi e Paolo Vignini.
Col Patrocinio della Commissione europea, ufficio italiano, dell’Ambasciata di Grecia, del Consiglio dei Greci all’Estero e dell’Associazione Anno Marguttiano.
Sponsor tecnici: Ellenika, Holycon. E’ stato invitato Jannis Kounellis, di cui sarà in mostra un’opera, straordinariamente per il vernissage.
Saluti introduttivi: Rita Neri, responsabile sede di Roma Università eCampus; Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al semestre di Presidenza UE (messaggio video); Lucio Battistotti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Themistoklis Demiris, Ambasciatore di Grecia presso la Repubblica Italiana; FaustoBertinotti,Presidente emerito della Camera dei Deputati; Silvana de Nicolò – consigliere Regione Lazio
Coordinerà: Stefano Sassi, TG2. Parteciperanno: Katerina Giannaki, componente Consiglio dei Greci all’Estero – SAE; Mara Girace, Triennale di Salonicco; Pio Monti, gallerista; Amb. Umberto Vattani, già Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e ideatore della Collezione di Arte Contemporanea MAE.
Έκθεση εικαστικών στη Ρώμη: Ιταλία και Ελλάδα, "ούνα φάτσα, ούνα ράτσα"

Italia Grecia

10 lug15 set 2014 presso Università eCampus, Roma


Italia Grecia
Si è appena inaugurata a Roma, con il Patrocinio dell’ufficio italiano della Commissione Europea, dell’Ambasciata di Grecia, del Consiglio dei Greci all’Estero e dell’Associazione Anno Marguttiano la mostra 'Italia-Grecia: una faccia, una razza - Avanguardie artistiche e tradizione'. Dodici artisti: quattro greci Julianos Kattinis, Theodoro Kyrkos, Clara Fantini Tsaroucha e lo scomparso Dimitris Vakalis e otto italiani Nuvola Calenda di Tavani, Francesco Canini, Antonio Ciarallo, Angelo Cortese, Stefania Fabrizi, Maurizio Gabbana, Massimo Patroni Griffi e Paolo Vignini declinano insieme le parole della tradizione ellenica e latina. Allestita presso la sede dell’università eCampus l’esposizione sarà visitabile sino al 14 settembre.
Una mostra intelligente che prende spunto dal passaggio di consegne tra Grecia e Italia nel semestre della Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, organizzata da Annamaria Barbato Ricci, giornalista, con Rita Neri (responsabile della sede di Roma Università eCampus) e curata da Katerina Giannaki, rappresentante del Consiglio dei Greci all’estero, e da Pio Monti. Intelligente perché accompagnata da un convegno- studio cui sono intervenuti tra gli altri Mara Girace, direttore degli Istituti di Cultura all’Estero presso il Ministero Affari Esteri e Umberto Vattani, ideatore della Collezione di Arte Contemporanea MAE. Intelligente perché, ispirandosi ai valori di solidarietà e resistenza in un momento di crisi profonda dei due paesi che con Roma ed Atene sono stati culla della civiltà occidentale, vuole andare alla riscoperta di quelle radici comuni che rappresentano la forza della nostra civiltà.
Non si tratta per l’impostazione data di un vero e proprio confronto ma di suggestioni piuttosto, della libera espressione di due anime, sicuramente mediterranee. Impossibile identificare un unico filo conduttore. Certo c’è l’attenzione alla figura, il colore che ritorna ricco e caldo nelle opere degli autori greci ma mai con la prepotenza dell’Espressionismo mitteleuropeo. Artisti che in questa esposizione raccontano e ricordano una storia che per secoli ci è stata comune. La Grecia delle figure piegate di Vakalis che ha continuato a dipingere anche sotto il regime dei Colonnelli, la Grecia del colore e di figure scandite come vele di Chiara Fantini Tsaroucha, la sofferenza dei volti scavati delle donne che sono le nostre madri nei lavori di Theodoro Kyrkos, la Grecia del sole e del viaggio di Ulisse di Kattinis. Figura serena e austera è uno dei saggi della pittura greca, con una lunga storia “italiana” tra cui la presenza in Biennale a Venezia nel 1964 e nel 2003 al Museo Bargellini a Pieve di Cento.
Potrei rapidamente ricordare la sapienza scenica di Patroni Griffi, l’armonia mitologica della figure di Nuvola Calenda di Tavani, le immagini ieratiche da Kouroi e da proto-Grecia di Canini e della Fabrizi, il ritmo alternato e geometrico che fu dei vasi micenei nei lavori di Vagnini, ma nella fretta farei loro torto. Mi piace invece al di là di rimandi e facili suggestioni individuare i valori fondamentali di questa esposizione nei lavori di Angelo Cortese, Antonio Ciarallo e Maurizio Gabbana. Angelo Cortese dall’esasperata ricerca ipermanierista e dal confronto tra figura umana e ambiente che lo videro Anacronista negli anni 80, impara la coscienza civile e forte della polis. Per Cortese infatti non può esserci arte senza impegno civile e per rendere più efficace ed evidente il suo messaggio elimina ogni leziosità apparente, che certo lo studio della figura favorisce, per un ritorno alla materia, quella che lui ben conosce per averla così maneggiata da scenografo. In mostra vari i riferimenti ad un’Italia spezzata, al tricolore e non solo come invito ad un nazionalismo che è coscienza civile. Il tricolore è l’emblema tout court della bandiera, dell’orgoglio di popolo che né i greci né gli italiani hanno perduto, nonostante la grave crisi socio-economica continui a colpire i due paesi. Il tema del viaggio come ricerca introspettiva e come recupero delle comuni radici cristiane è l’anima delle fotografie di Maurizio Gabbana. Riesce egli ad essere intimista anche quando affronta il paesaggio. Muove con l’emozione anche le mura (lavora in analogico con la sovraesposizione riuscendo a conferire un dinamismo spesso assente al nostro vedere), coglie con la luce segnali altrimenti non percepibili. Qui parla dunque di Magna Grecia, di Bari porta d’oriente, delle comuni radici che fecero dire a Croce “perché non possiamo non dirci Cristiani” . Lo fa con eleganza e compostezza rara, con metafisiche atmosfere sospese e con quell’attenzione all’Uomo che è un altro tema comune alle due culture. Antonio Ciarallo ama evidentemente la terra. Non riesce ad abbandonare la materia neanche quando cerca la pulizia assoluta nel bianco e della notte, come se il Kaos fosse ancora pronto a sparpagliare l’ordine del giorno e a colpire ugualmente vedendo nella notte in quella oscurità che è tale solo per l’uomo. Lavori “concettuali”, tutti giocati sul bianco o sul nero, opachi bianchi di gesso o neri densi da toner a creare – in incredibili finti chiaroscuri- gentili tracce fiorite. Gentili ma in senso classico: nobili algide, distaccate trame d’Art Noveau per niente morbide, perfido e facile inganno formale. E su queste superfici affiora infatti nuovamente la materia, grumosa e concentrata, stranamente morbida . In mezzo la levità del pizzo, la trama di quelle tele che paziente Penelope tesseva, metafora della lenta fatica del vivere, sollievo apparente al lento procedere di Sisifo. Su tutto contrappunti d’oro a ricordare… simbolo di trascendenza, spazio eterno delle icone dei santi.
Ecco dunque le radici di una Europa spesso dimentica di sé: colore, figura, la polis, il viaggio, l’oro, l’uomo e Dio, e poi il silenzio…
Η γάρ σιωπή τοίς σοφοίσιν απόκρισις Il silenzio per i saggi è una risposta. (Euripide, frammento 977 N).
Raffaella A. Caruso
Università eCampus
Via del Tritone, 169
Roma 00187 Italia
Tel. +39 06 69940111
ufficiostampa@uniecampus.it
http://www.uniecampus.it/index.php?id=2137
Orari di apertura
Lunedi - Venerdì dalle 9.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00


Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Έκθεση εικαστικών στη Ρώμη: Ιταλία και Ελλάδα, "ούνα φάτσα, ούνα ράτσα"


Η γειτονική Ιταλία παρέλαβε, εδώ και λίγες ημέρες, από την Ελλάδα τη θέση της προεδρίας της Ε.Ε. Με την ευκαιρία αυτή, το πανεπιστήμιο eCampus ανασύρει τη γνωστή ρήση "ούνα φάτσα, ούνα ράτσα", αναζητώντας την κοινότητα των δύο λαών στους τρόπους με τους οποίους οι σύγχρονοι καλλιτέχνες τους διαχειρίζονται την κοινή ελληνορωμαϊκή κληρονομιά, εκφράζοντάς την στην εικαστική γλώσσα του σήμερα.
Έτσι, σήμερα το απόγευμα στη Ρώμη εγκαινιάζεται η ομαδική έκθεση Ελλήνων και Ιταλών εικαστικών με τίτλο Ιταλία - Ελλάδα: una faccia, una razza. Καλλιτεχνικές πρωτοπορίες και παράδοση, την οποία επιμελείται η Κατερίνα Γιαννάκη, μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Ευρώπης και ο Pio Monti.
Στην ελληνοϊταλική αυτή έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Clara Fantini-Τσαρουχά, Giuliano Κατίνης, Θεόδωρος Κύρκος, Δημήτρης Βακάλης και Nuvola Calenda di Tavani, Francesco Canini, Antonio Ciarallo, Angelo Cortese, Stefania Fabrizi, Maurizio Gabbana, Massimo Patroni Griffi, Paolo Vignini.
Στα σημερινά εγκαίνια της έκθεσης, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ιταλικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ελληνικής πρεσβείας στη Ρώμη και του ΣΑΕ, θα παραστεί και ο διεθνούς φήμης εικαστικός Γιάννης Κουνέλλης, έργο του οποίου θα παρουσιαστεί ειδικά για την ημέρα των εγκαινίων.

Πηγή:http://www.avgi.gr/article/3292448/ekthesi-eikastikon-sti-romi-italia-kai-ellada-ouna-fatsa-ouna-ratsa-

Kyrkos

EΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΥΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥΠέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...